ابعاد زمین فوتبال – چمن مصنوعی

ابعاد زمین فوتبال

زمين بازي فوتبال

زمين بازي فوتبال مربع مستطيل بوده و ابعاد آن در شکل مشخص شده است
طول زمين: حداکثر 120 متر ـ حداقل 95 متر

شعاع دايره: 15/9 متر

عرض زمين: حداکثر 95 متر ـ حداقل 64 متر

فاصله پنالتي از خط دروازه: 11 متر

فاصله بين دو تيردروازه: 32/7 متر

قطر خطوط اطراف و داخل زمين: 12 سانتي متر

ارتفاع دروازه: 44/2 متر

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

اخبار

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Enter Captcha Here : *

Reload Image