کمیسیون فنی تدوین استاندارد “کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش‌های داخل سالن چند منظوره

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

“کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش‌های داخل سالن چند منظوره- ویژگی‌ها”

 

رئیس:               سمت و/ یا نمایندگی

میرمحمد صادقی، گیتی                  عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه

(دکترای مهندسی پلیمر)                 صنعتی امیرکبیر

 

دبیران:

مضطرزاده، فتح الله                        عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه

(دکتری مهندسی مواد)                   صنعتی امیرکبیر

هوش افزا، امین                            عضو گروه پژوهشی مهندسی ورزش دانشکده مهندسی

(فوق لیسانس مهندسی پزشکی)      پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

اعضا: ( اسامی به ترتیب حروف الفبا)

احمدی، زاهد                                 عضو هیئت علمی پژوهشگاه رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی

(دکتری مهندسی پلیمر)                     صنعتی امیرکبیر

 

پایروند، حمید                                   مدیر تولید شرکت ایمن تک پیشرو

(فوق لیسانس شیمی)

 

پیچکا، مصطفی                               کارشناس فنی شرکت پویا پژوهان امیرکبیر

(لیسانس مهندسی مکانیک)

 

تحریری، محمد رضا                             عضو گروه پژوهشی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه

(دکترای مهندسی پزشکی)                   صنعتی امیرکبیر

 

جوادی پور، محمد                                عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون فناوری پژوهشگاه

(دکترای علوم تربیتی)                            تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

حسینی نژاد، سیدحسین                        مدیر عامل شرکت تولیدی حسینی نژاد

(لیسانس مهندسی مکانیک)

 

 

رسولی، سید مهدی                             عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

(دکتری تربیت بدنی)

 

ساعت چیان، وحید                              عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

(دکتری تربیت بدنی)

 

شیرزاد، الهام                                     عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

(دکتری مهندسی پزشکی)

 

طالب پور، مهدی                                 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

(دکتری تربیت بدنی)

 

علیزاده ، رضا                                     کارشناس فنی شرکت پویا پژوهان امیرکبیر

(فوق لیسانس مهندسی نساجی)

 

غلامی، امین                                   عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

(دکترای تربیت بدنی)

 

متین نیکو، سعیده                             عضو گروه پژوهشی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه

(فوق لیسانس مهندسی پزشکی)         صنعتی امیرکبیر

 

محبوب کنفی، منا                            عضو گروه پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه آآلتو فنلاند

(فوق لیسانس مهندسی پزشکی)

 

نبی زاده مرسل فرد، سولماز                کارشناس فنی شرکت پویا پژوهان امیرکبیر

(لیسانس تربیت بدنی)

 

نیستانی، حسین                             کارشناس فنی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

 

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*