محققان ایرانی نانو کفپوش ورزشی ساختند

2014/08/19 نویسنده 0

محققان ایرانی نانو کفپوش های ورزشی ساختند تهران-ایرنا- محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی نانو کفپوش های ورزشی ساختند . این نانو کفپوش ها تمامی استانداردهای کفپوش را دارا هستند. امین هوش افزا کارشناس [ادامه مطلب]