معرفی انواع چمن مصنوعی ورزشگاه ها

1395/05/29 نویسنده 0

علی رحیمیان کارشناس معماری درباره تاریخ چه ایجاد و استفاده از انواع چمن  مصنوعی گفت: تا سال ۱۹۶۶ چمن همه ورزشگاه ها طبیعی بود. درهمانسال  بود که استادیوم هوستون افتتاح شد. این ورزشگاه سرپوشیده بود، سقف آن شیشه ای و [ادامه مطلب]

مسابقات اسکی روی چمن :میزبانی بد بود یا طراحی؟

1395/05/19 نویسنده 0

از مصدومیت وشکستگی تا دلخوری سرپرست سابق/میزبانی بد بود یا طراحی؟ رقابتهای اسکی چمن قهرمانی جوانان جهان در دیزین با یک طراحی عجیب! که باعث مصدومیت شمار زیادی از شرکت کنندگان شد به پایان رسید. به گزارش خبرنگار مهر، پیست [ادامه مطلب]