آشنایی با نانو پوشش‌ها

1395/11/23 نویسنده 0

یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده انسان در تمام قرون برای رسیدن به آرزوهایش، پیدا نکردن مواد مناسبی بوده است که خواص مورد نظر را داشته باشند. اما امروزه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مواد جدیدی تولید یا مواد موجود تقویت [ادامه مطلب]

مهندسی ورزش و فناوری نانو

1395/11/23 نویسنده 0

مهندسی ورزش و فناوری نانو فناوری نانو در عرصه ورزش رشد چشم گیری داشته است.کاربرد های فناوری نانو در ورزش را می توان در بخش های وسایل، پوشش ها، اماکن، تجهیزات و پزشکی در ورزش ارائه نمود. در بخش وسایل [ادامه مطلب]

محققان ایرانی نانو کفپوش های ورزشی ساختند

1395/11/23 نویسنده 0

امین هوش افزا کارشناس ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: در طراحی این نانوکفپوش ها تمامی پارامترهای مکانیکی و بیومکانیکی در نظر گرفته شده است . این کفپوش [ادامه مطلب]