مزايده دوم واگذاري باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس برگزار نشد

2015/03/09 نویسنده 0

مزايده دوم واگذاري باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس برگزار نشد. سید جعفر سبحانی مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی از لغو مزایده سرخابی‌ها خبر داد و گفت:‌ امروز نیز هیچ گونه پاکت پیشنهادی به دست سازمان خصوصی سازی نرسید و براین [ادامه مطلب]