متریال نصب چمن مصنوعی

2016/05/01 نویسنده 0

استفاده از بهترین شن سیلیس چمن مصنوعی شسته شده گرما دیده ،سرند و پک شده توسط شرکت استفاده از چسب مخصوص چمن مصنوعی برای نصب انواع چمنهای مصنوعی استفاده از بهترین ژئوتکستایل برای انواع چمن مصنوعی با گراماژ های مختلف [ادامه مطلب]