گام بلند شرکت طوس پارسه تات در برگزاری به موقع مسابقات جام رمضان

1394/03/26 نویسنده 0

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و انعقاد چندین قرارداد ترمیم و نصب کفپوش های ورزشی به منظور آماده سازی سالنهای ورزشی برای برگزاری مسابقات جام رمضان شرکت طوس پارسه تات سهم بسزایی در مناطق مختلف شهرداری منطقه 9 [ادامه مطلب]