عوامل موثر در کیفیت چمن

2014/10/28 نویسنده 0

عوامل موثر در کیفیت چمن 1-تراکم:عبارتست از تعداد شاخساره یا پنجه ها(اندام های هوایی)در واحد سطح که متناسب با خصوصیات ژنتیکی و محیط تغییر می کند،مانند چمن فرزیا(برمودا گراس)که پر تراکم است.-بافت:چمن با توجه به پهنای برگ به 2 دسته [ادامه مطلب]