چرا هيچ‌ کس در مزايده سرخابي‌ها شرکت نکرد؟

2015/02/18 نویسنده 0

سوژه روز: چرا هيچ‌کس در مزايده سرخابي‌ها شرکت نکرد؟ 290 ميليارد يک قيمت حبابي بود 27 بهمن ماه از راه رسيد و طبق وعده وعيدهاي مسئولان خصوصي‌سازي قرار بود در اين روز بسته‌هاي پيشنهادي سرمايه‌گذاران جهت شرکت در مزايده خصوصي‌سازي [ادامه مطلب]