ساخت ضربه‌گیر بسیار قوی،به دست مبتکران ایرانی

2014/09/01 نویسنده 0

ساخت ضربه‌گیر بسیار قوی،به دست مبتکران ایرانی ایران صدا: دو مبتکر با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ، ضربه‌گیر مخروطی شکل و شیارداری ساخته‌اند که ضربات بسیار سنگین را تحمل می‌کند. این ضربه‌گیر بیشتر در صنایع خودرو سازی [ادامه مطلب]