آيين نامه اجرايي چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال محلات شهرداري تهران

2015/05/10 نویسنده 0

مقدمه: بمنظور تعميم و گسترش ورزش فوتبال محلات و ايجاد رقابتهاي سالم و ارتقاء سطح كيفي فوتبال       و همچنين جذب و كشف استعدادها دوازدهمين دوره مسابقات فوتبال محلات شهرداري تهران بشرح ذیل برگزار خواهد شد. الف : ثبت نام ، [ادامه مطلب]