مهندسی ورزش و فناوری نانو

2017/02/11 نویسنده 0

مهندسی ورزش و فناوری نانو فناوری نانو در عرصه ورزش رشد چشم گیری داشته است.کاربرد های فناوری نانو در ورزش را می توان در بخش های وسایل، پوشش ها، اماکن، تجهیزات و پزشکی در ورزش ارائه نمود. در بخش وسایل [ادامه مطلب]

نانو در مهندسی ورزش و تولیدات ضربه گیر ، کفپوش ورزشی ، چمن مصنوعی

2014/09/04 نویسنده 0

مروری بر کاربردهای فناوری نانو در مهندسی ورزش مقدمه: افزایش تقاضا در ورزش برای تجهیزات کامل ورزشی، ضرورت سرمایه گذاری در این بخش را در سال های گذشته آشکار ساخته است. در دنیای ورزش رقابتی کوچکترین تغییر در تجهیزات می [ادامه مطلب]