بازدید مسئولین طوس پارسه تات از نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی

2014/10/10 نویسنده 0

مسئولین ارشد شرکت طوس پارسه تات ظهر امروز با حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی سال 1393 از کلیه غرفه های این نمایشگاه و دست آوردهای این صنعت بازدید نمودن و با بسیاری شرکت های حاضر [ادامه مطلب]