هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی-اسفند۱۳۹۳

2014/10/20 نویسنده 0

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مفتخر به برگزاری هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی با شعار « ورزش علمی محور توسعه پایدار» و با هدف گردهم آوردن اعضاء علمی و اجرایی [ادامه مطلب]