وضعیت بازار چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی بعد از توافق

1394/05/15 نویسنده 0

به اطلاع کلیه مشتریان و صاحبان صنایع مرتبط میرساند بر اساس تحلیل های اقتصادی و بررسی شاخصهای ارائه شده توسط دولت محترم میتوان گفت که مشاهدات میدانی این شرکت گویایی رکود نسبی در این بازار است چرا که کلیه فروشندگان [ادامه مطلب]