اجرای کلیه کفپوش های ورزشی در سراسر ایران

2015/08/14 نویسنده 0

خدمات این شركت عبارت اند از: اجراء كفپوش ورزشی سالن چند منظوره پلی یورتان و یا كفپوش ریختگی پلی یورتان سالن ورزشی. اجراء كفپوش سالن ورزشی اجرا ء كفپوش آنتی استاتیك اجراء چمن مصنوعی مخصوص فوتبال و فوتسال. اجراء كفپوش [ادامه مطلب]

سطح روی کفپوش

2014/07/09 نویسنده 0

سطح روی کفپوش همه چیز به کیفیت سطح روی کفپوش بستگی دارد.سطح پایانی روی کفپوش ،لایه است که واقعیت کفپوش ورزشی رابیان می کند.این سطح باید با نیازهای مورد نظر سازگاری داشته باشد.با توجه به اهمیت این سطح،کمپانی های مختلف،طبقه [ادامه مطلب]