بازار چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی همچنان در رکود تزریق بودجه

2014/12/19 نویسنده 0

بر اساس بسیاری از پروژه های پیش رو و با توجه به مطالعات بخش بازاریابی و فروش شرکت طوس پارسه تات رکود در بازار چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی بیشتر به عدم تامین بودجه های ورزشی توسط سازمانها و شرکتها [ادامه مطلب]