ما برای آنکه ایران،خانه خوبان شود؛رنج دوران برده ایم

دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است

2015/02/02 نویسنده 0

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تنها یک حادثه داخلی برای تغییر یک رژیم سیاسی نبود. بلکه همان‌گونه که بسیاری از دولتمردان آمریکائی، اسرائیلی و اروپائی در خاطرات خود از آن روزها تعبیر کرده‌‌اند، انقلاب از دیدگاه آنان زلزله‌ای ویرانگر برای [ادامه مطلب]