محققان ایرانی نانو کفپوش های ورزشی ساختند

2017/02/11 نویسنده 0

امین هوش افزا کارشناس ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: در طراحی این نانوکفپوش ها تمامی پارامترهای مکانیکی و بیومکانیکی در نظر گرفته شده است . این کفپوش [ادامه مطلب]