انواع کفپوش اپوکسی

2014/12/26 نویسنده 0

کفپوشهای اپوکسی کفپوش ضد اسید کفپوش آنتی استاتیک (کانداکتیو) کفپوش ورزشی کفپوش معمولی با مقاومت مکانیکی و شیمیایی متوسط گروتها کاشیکاری ضد اسید فایبر ضد اسید