انواع چمن

 انواع چمن به صورت بومی در ایران می روید مثلا نوع Poa  که به صورت وسیعی گونه های اصلاح شده آن از خارج وارد می شود و در ایران کشت می گردد . به صورت بومی در اطراف رودخانه ها و جویبارها رشد و نمو طبیعی می کند.چمن در طراحی پارکها و تفرج گاهها همچنین پوشش دادن زمینهای فوتبال و گلف نقش مهمی را ایفا می کند که به محض از بین رفتن یا لکه لکه شدن آن نقص مهمی در محیط مشاهده می شود. مشکلات آب و هوایی و خصوصا کمبود آب یکی از مهمترین مسائلی است که در این زمینه مورد توجه مهندسین باغبانی قرار گرفته است.تولید چمن همواره با مشکلات و موانع بسیاری مواجه بوده که در اکثر اشتباهات و غفلتهای صورت گرفته در طول ازدیاد این گیاه به وجود می آید.

مزاحمت علفهای هرز سمج، بیماریها، عدم تحمل تنش های به وجود آمده و… که ممکن است به علت موقعیت مکانی خاصی که کشت در آن صورت می گیرد یا کاشت نادرست و روش های نادرست به کار رفته بعد از کاشت باشد.درجه بندی چمن هایی که تازه تولید می شوند تحت تاثیر روش هایی که در طول تکثیر این گیاه به کار گرفته می شود قرار دارد. در این مبحث  تنها به معرفی چند گونه از گراس هایی که به عنوان چمن استفاده می شوند پرداخته و بعد تکثیر این گیاه را که شامل مراحل مختلفی  از قبیل تهیه و تدارک مکان مناسب، انتخاب نوع چمن، روش کاشت، کاشت بذر و مراقبت های بعد از کاشت است توضیح داده می شود.

۲- معرفی گراس های چمنی :

دو دسته اصلی گراس ها، گراس های فصل گرم و گراس های فصل سرد است. گراس های فصل سرد مقاوم در مقابل سردی زمستان اند اما اغلب گونه های آنها در تابستان های گرم ضعیف شده و از بین می روند. اینها بیشتر در عرض های شمالی استفاده می شوند. گراس های فصل گرم در طول دوره گرما رشد کرده و با سرد شدن هوا به خواب می روند و در اثر سرما به رنگ قهوه ای در می آیند. یک مانع اصلی بر سر راه کاشت گراس های فصل گرم حالت خواب و رکود آنها در دوره سرما و قهوه ای شدن آنهاست که برای ما مطلوب نیست.چمن های سردسیری را در شهریور و مهر و چمن های فصل گرم را در اردیبهشت و خرداد کشت می کنند.

1-2- چمن های فصل سرد:

۱-۱-۲- Greeping Bent grass

2-1-2- Kentucky Bluegrass

3-1-2- Rough –stalk Bluegrass

4-1-2- Chewing Fescue

5-1-2- Creeping Red Fescue

6-1-2- Hard Fescue

7-1-2- Annual Ryegras

8-1-2- Perennial Ryegrass

9-1-2- Clonial Bentgrass

2- 2چمن های فصل گرم :

۱-۲-۲- Bahia grass

2-2-2- Common Bermuda grass

۳-۲-۲- Hybrid Bermuda grass

4-2-2- St.Augustine grass

5-2-2- Zoysia grass

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*