اولین تولید چمن مصنوعی با اهداف ورزشی

تحقیقاتی که اولین بارمنجر به تولید چمن مصنوعی با اهداف ورزشی گردید به سال 1960 در مرکز تحقیقاتی فلوریدا ، کارولیناي شمالی و آلاباما در آمریکا باز می گردد . اولین زمین چمن مصنوعی آزمایشی در سال 1964 در مدرسه اي در ردآیلند مورد بهره برداري قرارگرفت ، پس از المپیک مونترال موضوع استفاده از چمن مصنوعی به صورت گسترده اي مورد استقبال جوامع ورزشی و تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی قرارگرفت و بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا و بعد از آن کشورهاي اروپائی پیشگام در پیدایش و رشد فن آوري چمن مصنوعی در جهان شدند که در این رابطه اولین چمن مصنوعی اروپا در سال 1982 تولید و در هلند نصب گردید و اکنون بسیاري از ورزشگاههاي دنیا شاهد انجام بازیهاي متنوع بر روي چمن مصنوعی هستند که
تنها در قاره اروپا تا سال 1999 بیش از 85 میلیون متر مربع از فضاهاي ورزشی این قاره اعم از فوتبال ، هاکی ، تنیس ، گلف و … زیر پوشش چمن مصنوعی قرارگرفته اند . زمانی که استایرن سنتز شد و از آن در تهیه الیاف مختلف استفاده شد در همان اوایل براي ساخت چمن مصنوعی نیز استفاده شد.

براي اولین بار در خوردند. مشکل از این قرار بود که زمین بازي باید سبز و یکدست و زیبا باشد. براي تحقق این امر باید نور آفتاب به اندازه ي کافی به چمن برسد و آبرسانی و … نیز در کنار آن وجود داشته باشد. ولی از طرفی در پرتاب هاي بلند و گرفتن توپ ها بازیکنان به مشکل می خوردند و همین از جذابیت بازي ها کاسته بود. آنها دو راه حی را عملی کردند که این کار در سال 1966 انجام شد:


1) سقف ورزشگاه ها را با پوششی نازك پوشاندند که کار بسیار سخت و پر هزینه بود.
2) از پوششی مصنوعی (کفپوش) استفاده کردند که در تهیه آن از الیاف نایلون استفاده شده بود که نیازي به نور آفتاب براي حفظ زیبایی و رشد حود نبود.

براي بار اول در سال 1970 چمن مصنوعی به اروپا معرفی شد که این محصول جدید از نایلون ساخته نشده بود بلکه از پلی پروپیلن درست شده بود که این کار نه بود. این کالا PP تنها به علت قیمت پایین تر آن بود بلکه به علت راحتی بیشتر کالاي نرم تر از نایلون بود و احتمال آسیب به بازیکن نیز کمتر بود.
شکل

از آن سال به بعد کارهاي زیادي براي بهبود خواص چمن مصنوعی انجام شد و آن را به صورت دسته هاي کوچک و داراي عرض بیشتر کردند و در بین آنها ذرات ماسه مانندي براي افزایش استحکام و خواص ایستایی چمن بکار بردند. این پوشش در زمین سطح یکنواخت تري از چمن طبیعی ایجاد کرد که کنترل توپ را راحت تر می ساخت و هم ممانعت از شوت کردن توپ در جهت هاي ناخواسته را مهیا می کرد. این یک پیشرفت بسیار خوبی بود علل الخصوص براي ورزش هاکی روي چمن این بسیار تحسین برانگیز بود. البته در ابتدا در زمین هاي هاکی از این نوآوري یک استقبال کم شد ولی امروز کمتر زمین هاکی اي را می توان یافت که از چمن طبیعی در آن استفاده شود. البته در زمینهاي فوتبال استقبال خوبی نشد زیرا حرکت توپ فوتبال بر روي چمن طبیعی و مصنوعی قابل مقایسه نیست و علاوه بر این تکلهایی که از کنار به بازیکن وارد می شود به خاطر وجود ذرات ریز امکان آسیب را به
بازیکن محتمل تر می کند.

وجود این نواقص (وجود ماسه در بین چمن ) محققین این امر را به این نتیجه رساند که بر روي یک نوع چمن مصنوعی دیگر کار کنند. چمن تولید شده در این مرحله قابل قیاس با نوع هایی قبلی خود نبود. از لحاظ طولی ( 55 میلی متر) بلندتر و به صورت هشتک نسبت به هم قرار گرفته بودند. در تهیه ي این نوع چمن از پلی پروپیلن استفاده نشد بلکه پلی اتیلن بکار رفته بود که نرم تر بود و براي پوست در تماس مناسب تر نیز بود. در تهیه این نوع چمن از گرانول هاي لاستیکی به جاي ذرات ماسه استفاده شد. ترکیب الیاف و این ذرات یک بازي مناسب و سالم را نتیجه می دهند و تکلهاي از کنار هم نمی توانست مایه ي نگرانی براي ایجاد زخم بر روي بازیکن باشد.

چمن مصنوعی در مناطقی به کار می رود که امکانات لازم براي رشد چمن هاي طبیعی فراهم نیست و یا این که نگهداري آن به نحو مطلوب، غیر ممکن یا مشکل باشد. این نوع کفپوش ها عمدتاً در استادیوم هاي ورزشی به کار می روند. البته استفاده در زمین هاي ورزشی تنها بخشی از کاربرد چمن هاي مصنوعی است. دوام این لایه ها، هزینه پایین نگهداري، عدم نیاز به آبیاري و ظاهر طبیعی آنها سبب شده است که این تولیدات در محدوده وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار گیرند که از جمله آنها می توان به کاربرد در محوطه هاي چمن کاري عمومی مانند میادین شهرها، حاشیه اتوبان
ها و بزرگراه ها، زمین هاي بازي کودکان، کناره استخرها، چشم اندازها و محوطه هاي داخلی ساختمان ها اشاره کرد .این چمن ها در مکان هاي تفریحی، مشکل گل آلوده شدن زمین در هنگام بارش باران را ندارند و در چمن کاري هاي مصنوعی اتوبان ها و بزرگراه ها، خطرات و مشکلات مربوط به آبیاري فضاهاي سبز را حل نموده اند. همچنین در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند و یا نمی توان آبیاري مطلوبی براي چمن ها انجام داد، چمن هاي مصنوعی گزینه هاي مناسبی به شمار می روند.
یکی دیگر از مزایاي استفاده از چمن هاي مصنوعی، صرفه جویی اقتصادي است، زیرا چمن هاي طبیعی را حداقل یک بار در هر فصل باید با چمن هاي جدید جایگزین نمود که این کار مستلزم صرف هزینه و وقت می باشد. علاوه بر آن هزینه نگهداري آنها نیز مزید بر علت است. اما در مورد چمن هاي مصنوعی تنها یک بار نصب کافی است و بعد از نصب، سال ها بدون نیاز به نگهداري قابل استفاده هستند .

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*