تداوم تثبیت قیمت های نصب کفپوش ورزشی و ضربه گیر در فصل پاییز

با توجه به بررسی بازار کفپوش و ضربه گیر و بنابر تخصیص بودجه های ورزشی و متعاقبا” عملکرد بد وزارت ورزشی در توزیع منابع پیش بینی میشود که روند رکودی در بازار کفپوش ورزشی و ضربه گیر به فصل پاییز و باز کشایی مدارس منتقل شود و متعاقبا” در این بازار به دلیل تورم و روکود شکل گرفته قیمتهای نصب و فروش کفپوش های ورزشی ثبات داشته باشد . البته پیش بینی ما با واقعیت های بازار هماهنگ است و مباحث مطرح شده در بین شرکتهای همکار کاملا همسو است و آنها بر این روند گواهی میدهند .

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*