مزیت ها و کیفیت چمن مصنوعی در مقابل چمن طبیعی

مزیت ها و کیفیت چمن مصنوعی در مقابل چمن طبیعی اشاره کرد:

* این تکنولوژی نیاز به آبیاری ندارد و صرفا” جهت طراوت و شستشو می توان چمن را آبیاری کرد در حالیکه چمن طبیعی روزانه حجم وسیعی ازآب را صرف نگهداری خود میکند.

* استفاده از چمن مصنوعی نیاز به محدودیت زمانی ندارد و به صورت استاندارد بالغ بر 4000 ساعت در سال استفاده می شود در صورتیکه بهره برداری ازیک چمن طبیعی بطور استاندارد 2 بار در هفته می باشد. و زمان مفید آن حداکثر350 ساعت درسال است . در صورتیکه با توجه به محدودیت زمانی در استفاده از  چمن طبیعی امکان استفاده  زمین بصورت گسترده در تمام فصول وجود ندارد لهذا سرمایه گذاری اولیه هرچند کمتر از چمن مصنوعی است اما اقتصادی نیست.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*