نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور

نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.7.16 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل‌ یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور به شرح پیوست‌، مبنای تعیین تعاریف پایه‌، اصول و مبانی‌، ویژگی‌های اساسی‌، رسالت‌، مأموریت‌ها و تقسیم کار مالی‌، اهداف کمی‌، طراحی و ساماندهی کلان‌، رویکرد وراهبردهای توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور بوده و به عنوان چارچوب اصلی تصمیم‌گیریها و همکاری بین بخشهاو دستگاه‌های اجرایی کشور، تعیین می‌گردد.

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است براساس نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف – با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و سایر مراجع نسبت به پیش‌بینی و تصویب احکام کلی که در برگیرنده‌جامعیت‌، فراگیری‌، کفایت‌، سازماندهی‌، متناسب سازی تشکیلات برپایی شوراهای نوین برای کارآمد نمودن‌ فعالیت‌ها باشد، در برنامه چهارم توسعه کشور اقدام نماید.

ب – با هماهنگی سازمان تربیت بدنی در سال 1382 نسبت به ارایه سند ملی توسعه ورزش کشور مشتمل بربرنامه‌های اجرایی‌، اقدام نماید.

ج – در راستای تحقق نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، نسبت به پیش‌بینی‌های لازم در بودجه سال‌1383 اقدام نماید.

د – جهت استقرار نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، پشتیبانی‌های لازم را ـ به ویژه در قالب قوانین‌بودجه سالانه ـ به عمل آورد.

3- سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تربیت بدنی‌، به منظور کارآمدی و سامان امور ورزش و تربیت‌بدنی کشور نسبت به ارایه پیشنهاد تجمیع و تفویض بخشی از وظایف و اختیارات دولت و دستگاه‌ها به شورای عالی‌ورزش کشور ـ تا پایان آذرماه سال جاری ـ اقدام و برای تصویب به شورای عالی اداری‌، ارایه نمایند.

4 – مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور، مبتنی بر نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، تشکیل‌گردد. رییس مرکز مذکور در حوزه وظایف و فعالیتهای مربوط در حکم قائم‌مقام سازمان می‌باشد.

5- مبلغ پنج میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503001 (هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌) قانون بودجه سال 1382کل کشور به منظور فراهم نمودن زمینه‌های آغاز اقدامات اجرایی نظام جامع در سال جاری به سازمان تربیت بدنی‌اختصاص یابد تا براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

اخبار

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Enter Captcha Here : *

Reload Image