وضعیت بازار چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی در زمستان 1393

بر اساس بر آورد های صورت گرفته تیم کارشناسی شرکت طوس پارسه تات و تطبیق با روند پروژه های عمرانی دولت یازدهم و مسیر منتهی به پایان سال میتوان گفت که با کاهش نرخ نفت و عدم تحقق بودجه و ثبات بازار نرخ ارز میتوان کف که وضعیت مناسبی برای این بازار از طریق شرکتهای دولتی دیده نمیشود و فقط بخش های خصوصی در این رشته بیشتر تمایل به انعقاد قرارداد با فروشندگان چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی دارند . البته حجم عمده اجرای کفپوش ورزشی بنابر وضعیت آب و هوا سرد چشم گیر تر از روند نصب چمن مصنوعی است که با بررسی های کارشناسان این شرکت نصب چمن های ورزشی در استانهای جنوب کشور بیشتر از استانهای سردسیر بوده است .

واحد فروش شرکت طوس پارسه تات

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*