کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش های داخل سالن چندمنظوره

“کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش های داخل سالن چندمنظوره”

  • هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های کفپوش‌های ورزشی چند منظوره ویژه اماکن سرپوشیده     می باشد. این استاندارد همچنین برای کلیه سیستم‌های اجرایی کفپوش‌های ورزشی داخل سالن(سیستم‌های پیش ساخته یا رول، سیستم‌های اجرا در محل[۱] و سیستم‌هایی شامل ترکیبی از هردو) کاربرد دارد. به علاوه این استاندارد ارزیابی انطباق محصولات را با الزامات مطرح شده، فراهم می آورد.

یادآوری:

عبارت “چندمنظوره” توسط مقررات ملی مقتضی تعریف خواهد شد.

  • مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. درمورد مراجع دارای تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و / یا تجدید نظرآن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظراست.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۲۱ استاندارد ملی ایران شماره ۸ -۷۲۷۱: واکنش در برابر آتش در مصالح و فرآورده‌های ساختمانی – روش آزمون – قسمت هشتم: روش های تثبیت شرایط ضوابط کلی برای انتخاب مصالح پشت بام

۲۲ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹: واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی – طبقه بندی

۲۳ استاندارد ملی ایران شماره ۶۴۵۵: رنگ‌ها و جلاها – روش تعیین براقیت فیلم رنگ‌های غیر متالیک تحت زوایای ۲۰و۶۰ و۸۵ درجه

۲۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۷۶۲۱: پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- مقاومت سایشی-روش آزمون-قسمت اول سایندهTaber

۲۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۲۳۷: کفپوش‌های نساجی – تمیز کردن آزمایشگاهی با استفاده از روش پاشیدن و مکش

۲-۶ EN 717-1, Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 1: Formaldehyde emission bythe chamber method

۲-۷ EN 717-2, Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 2: Formaldehyde release bythe gas analysis method

۲-۸ EN 1516, Surfaces for sports areas – Determination of resistance to indentation

۲-۹ EN 1517, Surfaces for sports areas – Determination of resistance to impact

۲-۱۰ EN 1569, Surfaces for sports areas – Determination of the behavior under a rolling load

۲-۱۱ EN 12235, Surfaces for sports areas – Determination of vertical ball behavior

۲-۱۲‌ EN 12673, Water quality – Gas chromatographic determination of some selected chlorophenols in water

۲-۱۳ EN 13036-4, Road and airfield surface characteristics – Test methods – Part 4: Method for measurement ofslip/skid resistance of a surface – The pendulum test

۲-۱۴ EN 13036-7, Road and airfield surface characteristics – Test methods – Part 7: Irregularity measurement ofpavement courses – the straightedge test

۲-۱۵ EN 13745, Surfaces for sports areas – Determination of specular reflectance

۲-۱۶ EN 14808, Surfaces for sports areas — Determination of shock absorption

۲-۱۷ EN 14809, Surfaces for sports areas — Determination of vertical deformation

۲-۱۸ ISO 1957, Machine-made textile floor coverings – Selection and cutting of specimens for physical tests

[۱]– In situ

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

اخبار

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Enter Captcha Here : *

Reload Image