کمبود کفپوش های ورزشی در بازار دلیل قیمتهای متفاوت

با توجه به کاهش تقاضا و عدم واردات مواد اولیه در بازار ایران در روز های اخیر با توجه به رکود در بازار کفپوش ، مشاهده میکنیم که تقاضا در بازار رونق گرفته است ولی کفپوشهای مورد نیاز متقاضیان در بازار وجود ندارد و همین امر شرکت طوس پارسه تات را بر آن داشته است که تقاضا مشریان خود را با برنامه ریزی دقیق تهیه و از ذخایر استراتژیک خود برای پوشش در بازار بهره ببرد ولی نیاز بازار به قدری زیاد شده است و بررسی های چنان نشان میدهد که در چند هفته آتی با ورود کفپوش های واردات نیاز بر عرضه این محصول اضافه شود و قدرت مانور عملیاتی طوس پارسه تات برای تثبیت در بازار افزایش پیدا کند .

در ضمن عدم پرداخت مشتریان دولتی باعث شده است که شرکت طوس پارسه تات وضعیت گردش مالی خود را برای پروژه های قرارداد بسته شده متمرکز کند .

واحد فروش

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*