قوانین رسمی والیبال نشسته

1394/04/21 نویسنده 0

این قوانین را از اول ژانویه 2001 (11/10/1379) در کلیه مسابقات بین المللی و جهانی و همچنین مسابقات ملی بکار خواهند برد. توجه: مراجع کلیه ابعاد براساس ابعاد FIVB می باشند. ابعاد جدید WOVD را منتشر خواهیم کرد. فهرست و [ادامه مطلب]