جام جهانی ۲۰۱۸ بر روی ترکیبی از چمن مصنوعی و طبیعی برگزار می شود

1396/12/07 نویسنده 0

به گزارش منابع اینترنتی، شرکت بریتانیایی اس آی اس پیچز قراردادی را برای تولید چمن ورزشگاه لوژینکی در مسکو منعقد کرده است. براساس این قرارداد، جام جهانی ۲۰۱۸ بر روی ترکیبی چمن طبیعی و مصنوعی برگزار می شود. این شرکت [ادامه مطلب]