انعقاد قرارداد نصب متر 1200کفپوش ورزشی پلی یورتان در دانشگاه پزشکی بندرعباس

1394/07/23 نویسنده 0

با توجه به نرخ مناسب شرکت طوس پارسه تات برای نصب 1200 متر کفپوش ورزشی پلی یورتان در استان هرمزگان این شرکت طی روز های گذشته توانسته است ضمن نصب کفپوش ورزشی در دو سالن مجموعه ورزشی این استان موفقیت [ادامه مطلب]