اولین پیست دومیدان جالب

1393/07/13 نویسنده 0

دومیدانی، به عنوان ورزش مادر برای تمامی رشته ها شناخته می شود و کسی در دنیا نیست که پیست این ورزش را نشناسد. پیست دو میدانی باید بیضی شکل باشد تا دونده ها راحت تر بدوند و سرعتشان هنگام پیچیدن [ادامه مطلب]