بازدید از کفپوش ورزشی نصب شده در مجموعه های منطقه 17 تهران

1393/09/04 نویسنده 0

بر اساس برنامه مسئولین شرکت طوس پارسه تات بازدیدی از مجموعه های ورزشی منطقه 17 تهران به منظور بررسی وضعیت کفپوش های ورزشی و نوع و کیفیت کفپوش های استفاده شده برای تعیین کفیت کفپوش ورزشی در مدت استفاده شده [ادامه مطلب]

بازدید مسئولین طوس پارسه تات از نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی

1393/07/18 نویسنده 0

مسئولین ارشد شرکت طوس پارسه تات ظهر امروز با حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی سال 1393 از کلیه غرفه های این نمایشگاه و دست آوردهای این صنعت بازدید نمودن و با بسیاری شرکت های حاضر [ادامه مطلب]