کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش های داخل سالن چندمنظوره

1395/02/21 نویسنده 0

“کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش های داخل سالن چندمنظوره” هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های کفپوش‌های ورزشی چند منظوره ویژه اماکن سرپوشیده     می باشد. این استاندارد همچنین برای کلیه سیستم‌های اجرایی کفپوش‌های ورزشی [ادامه مطلب]