درباره چمن مصنوعی

1395/02/24 نویسنده 0

HIGH CLASS COURT مشخصات فنی ورزشی / تفریحی موارد استفاده ۴۰ mm – ۶۵ mm ارتفاع پایل ( چمن ) ۳۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دیتکس تراکم الیاف ۶۶۰۰ تا ۳۰۰۰۰ گره در هر متر مربع تعداد گره ۲ – ۴ متر [ادامه مطلب]