نصب و فروش 2000 متر کفپوش ورزشی در دو سالن ورزشی پردیس هرمزگان

1394/07/23 نویسنده 0

بر اساس تائید مدیریت مجموعه پردیس هرمزگان شرکت طوس پارسه تات بهترین نوع پیشنهاد دهنده کفپوش ورزشی برای دو  سالن ورزشی در پردیس هرمزگان – بندرعباس شناخته شده است و با نهایی شدن قرارداد این شرکت توانسته است طی چند [ادامه مطلب]