افزایش شادابی بازار نصب کفپوش ورزشی پس از اتمام مذاکرات هسته ای

1394/08/13 نویسنده 0

بررسی های بازار کفپوش ورزشی نشان می دهد که اتمام ضمنی مذاکرات هسته ای تاثیر زیادی در بازار محصولات ورزشی داشته است و تقاضای نصب کفپوش ورزشی در استانها هدف از نظر شرکت طوس پارسه تات افزایش داشته است و [ادامه مطلب]