قوانین و مقررات کلی بازی فوتبال که توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا)

1394/03/27 نویسنده 0

قوانین و مقررات کلی بازی فوتبال که توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و برد بین المللی آن وضع شده: ▪ قانون 1: زمین بازی ▪ قانون 2: توپ ▪ قانون 3: تعداد بازیکنان ▪ قانون 4: وسایل بازیکنان ▪ [ادامه مطلب]