روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

1394/05/12 نویسنده 0

هفدهم شوال به مناسبت روز جنگ دلاورانه مولا علی(ع) با عمروبن عبدود در تقویم رسمی کشور به عنوان روز فرهنگ پهلوانی و آیین زورخانه‌ای گنجانده می‌شود. هفده شوال روزی است که حضرت علی با عمروبن عبدود پهلوان معروف عرب مبارزه [ادامه مطلب]