فروش چمن مصنوعی ایرانی و خارجی

1394/07/07 نویسنده 0

چمن مصنوعی در دهه هفتاد بعنوان جایگزین چمن طبیعی قابل استفاده برای رشته های ورزشی بویژه هاکی و تنیس در نظر گرفته شده بود. انتخاب نوع مناسب از چمن مصنوعی بر اساس موقیعت ها متفاوت می باشد.ترکیبات چمن مصنوعی مخلوطی [ادامه مطلب]