بازدید کارشناسان از کیفیت چمن مصنوعی نصب شده در گرمای بی سابقه تهران

1394/06/13 نویسنده 0

بازدید کارشناسان از کیفیت چمن مصنوعی نصب شده در گرمای بی سابقه تهران به کلیه مشتریان عزیز میرساند شرکت طوس پارسه تات در راستای رسالت مشتری مداری خود در صدد است که کیفیت چمن های مصنوعی نصب شده در سطح [ادامه مطلب]