اجرای کلیه کفپوش های ورزشی در سراسر ایران

1394/05/23 نویسنده 0

خدمات این شركت عبارت اند از: اجراء كفپوش ورزشی سالن چند منظوره پلی یورتان و یا كفپوش ریختگی پلی یورتان سالن ورزشی. اجراء كفپوش سالن ورزشی اجرا ء كفپوش آنتی استاتیك اجراء چمن مصنوعی مخصوص فوتبال و فوتسال. اجراء كفپوش [ادامه مطلب]