قرارداد ساختمان سالن ورزشی

1394/09/25 نویسنده 0

قرارداد ساختمان سالن ورزشی بخشی از متن قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات ساختمان سالن والیبال کارخانه به شرح زیر : ۱) اجرای حدود ۱۳۲ متر شناژ افقی و عمودی با آرماتور آجدار ۱۲ . ۸ به ابعاد [ادامه مطلب]