کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش های داخل سالن چندمنظوره

1395/02/21 نویسنده 0

“کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش های داخل سالن چندمنظوره” هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های کفپوش‌های ورزشی چند منظوره ویژه اماکن سرپوشیده     می باشد. این استاندارد همچنین برای کلیه سیستم‌های اجرایی کفپوش‌های ورزشی [ادامه مطلب]

کمیسیون فنی تدوین استاندارد “کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش‌های داخل سالن چند منظوره

1394/07/23 نویسنده 0

کمیسیون فنی تدوین استاندارد “کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش‌های داخل سالن چند منظوره- ویژگی‌ها”   رئیس:               سمت و/ یا نمایندگی میرمحمد صادقی، گیتی                  عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه (دکترای مهندسی پلیمر)                 صنعتی امیرکبیر   [ادامه مطلب]