درباره ما

شرکت طوس پارسه تات با هدف برگزاری مسابقات با استانداردهای بین المللی در همه سطوح ورزش کشور تاسیس گردید و در این مسیر توانست است با مدیریت و برنامه ریزی دقیق همه روند ورزشی کشور را پایش و بر اساس اهداف از پیش تعیین شده اقدام به توانمند سازی ورزش کشور نماید . این شرکت با کارکنان متخصص و بهره گیری از اطلاعات دقیق بازار وارد تجهیز سالنهای ورزشی و تقویت سالنهای ورزشی از نظر کفپوش ورزشی و چمن مصنوعی اقدام نموده است . این شرکت با کسب استانداردهای ورزشی بین المللی اقدام به بکارگیری بهترین نوع کفپوش ورزشی و چمن مصنوعی به صاحبان سالنهای ورزشی نموده است و تا به امروز هیچ یک است اقدامات صورت گرفته با عدم نارضایتی مشتریان همراه نبوده است و شرکت طوس پارسه تات بر آن داشته است که با بازرسی های سر زده و نامحصوص وضعیت استفاده و نگهداری کفپوش ها و چمن مصنوعی را بررسی نماید و مدیران ارشد را از روند پیش رو و صدمات وارد مطلع سازد .