چمن مصنوعی فوتسال و متراژ آن

چمن مصنوعی فوتسال و متراژ آن

چمن مصنوعی فوتسال و متراژ آن

این نوع چمن مصنوعی که برای فوتسال استفاده می شود با زیر سازی سیمانی،بتن،آسفالت میباشد که باید سطح صاف و یکدستی را ایجاد کنید و فقط برای شست شو و برف و باران موارد این چنینی باید یک شیب درصد پائینی را به زمین داد و پس از آن متریال مخصوص چمن مصنوعی فوتسال را قرار داد که عبارت اند از شک پد و ژئوتکستایل و دیگر متریال با چسب های چمن مصنوعی فوتسال که نوعی خاص از چسب می باشد و عمر آن تا ۲۰ سال هم می رسد که خود بسیار مهم است بحث بعدی برای خط کشی و نوع بافت و رنگ چمن می باشد .

اگر زمین چمن مصنوعی نقشه مشخص داشته باشد می توان خط سفید چمن مصنوعی آن را به کامپیوتر دستگاه بافت داد تا در رول های مربوطه چمن مصنوعی سفید را هم بافت کند. در غیر این این صورت باید چمن سفید را جداگانه نصب کرد و در غیر این صورت باید خط کشی چمن مصنوعی با رنگ صورت گیرد و سالی دو بار آن را تمدید کرد نوع دیگر چمن مصنوعی برای اطراف این نوع زمین ها به نام تارتان می باشد که حالت رسی رنگ و یا نارنجی دارند که برای میدان دو استفاده می شود.

متراژ زمین چمن مصنوعی فوتسال:

طول : حداقل ۲۵ متر و حداکثر ۴۲ متر
عرض : حداقل ۱۵ متر و حداکثر ۲۵ متر

در مسابقات بین المللی برابر است :

طول : حداقل ۳۸ متر و حداکثر ۴۲ متر
عرض : حداقل ۱۸ متر و حداکثر ۲۵ متر
پهنای کلیه خطوط ۸ سانتیمتر است
اندازه دایره وسط زمین ۳ متر می باشد
فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه ۶ متر می باشد
فاصله نقطه پنالتی دوم تا خط دروازه ۱۰ متر می باشد
اندازه ربع دایره های گوشه زمین (کرنر) ۲۵ سانتیمتر می باشد
اندازه دروازه ها فاصله بین دو تیر دروازه ۳ متر و ارتفاع تیر افقی تا سطح زمین ۲ متر است

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*